Е.Б.Якир атындагы №61-АФММЛ ОК Е.Б Якир атындагы №61-автордук физика-математикалык мектеп-лицей ОК

Спорттогу жетишкендер

Достижения сборных команд УК АФМШЛ №61 в спорте

Спорттогу жетишкендер