Е.Б.Якир атындагы №61-АФММЛ ОК Е.Б Якир атындагы №61-автордук физика-математикалык мектеп-лицей ОК

Джунушова Наима

Обладатель «золотого» сертификата 2021 года – Джунушова Наима Бакытовна, ученица 11д класса — 219 баллов